Laserbehandling syn

 

I Bergen er det flere etablerte klinikker som utfører laseroperasjoner av øyne og du kan være trygg på at de holder en høy profesjonell standard. Alle må forholde seg til et strengt norsk lovverk, blant annet må enhver som utfører kirurgiske laseroperasjoner være godkjent kirurg.  Det er også mulig å reise til utlandet for operasjon. Du kan spare litt på dette, men det er flere forhold du må ta i betraktning. Det er større sjanse for å komme i kontakt med useriøse aktører og lovverket i utlandet kan være svakere både i forhold til pasientens rettigheter kravene som stilles i hele prosessen.  I tillegg blir oppfølgingen vanskelig, spesielt hvis du skulle få plager som krever behandling.

Kan alle bli behandlet for nær- og langsynthet med laser?

De fleste kan få laseroperasjon av øyne, men det er visse krav som må være oppfylt. Aldersgrensen er 18 år. Både du og øynene må være friske, synet må ha vært uten større endringer de siste to år. Har du en øyesykdom bør du kontakte klinikken for en avklaring før du går videre i prosessen. Det må gjøres individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Du må ikke være gravid, og det anbefales å unngå graviditet i en periode på 12 mnd etter operasjonen.  Laser korrigerer synsfeil i intervallet –10 og +2,5.

Er laserbehandling farlig?

Risikoen for skader i forbindelse med laseroperasjoner av øyne er svært liten, det er sjelden det skjer alvorlige hendelser. Denne kirurgien er ikke mer risikofylt enn annen kirurgi. Det viktigste er at du velger en seriøs klinikk og følger alle de rådene som blir gitt. Du må være forberedt på med noen mindre bivirkninger etter operasjonen, men disse leges med tiden.

Er operasjonen smertefull?

Det er ingen smerter forbundet med operasjonen. Øynene bedøves lokalt med øyedråper.

Hvilke bivirkninger kan du risikere?

Tørre og irriterte øyne

De fleste opplever at øynene blir litt tørre etter laserbehandlingen. Dette kan for enkelte vare noen måneder. Behandlingen mot tørre øyne skjer med øyedråper.

Lysømfintlighet

Enkelte får mer lysømfintlige øyne. Denne plagen går over etter kort tid og kan forminskes gjennom bruk av solbriller samt å unngå sterke lyskilder.

Redusert nattesyn

Det kan skje at nattesynet blir redusert en periode etter behandlingen. Dette går også over etter kort tid.

Hvilke plager kan laseroperasjon ikke hjelpe deg med?

Aldersbestemt synsendring

Langsynthet som oppstår rundt 40-års alderen (presbyopi) kan ikke behandles. Det betyr at lesebrillene ikke kan erstattes av synskorrigering med laser.

Stoppe utvikling av øyesykdommer

Laserbehandling stopper ikke øyesykdommer som grønn- og grå stær. Behandling av øyesykdommer er et eget fagområde som andre helseforetak/aktører kan hjelpe med.

Hva koster behandlingen?

En laserbehandling er en investering. Behandlingen har en høy pris, men prisen må settes opp mot de langsiktige besparelsene du oppnår. Du slipper framtidige utgifter til kontaktlinser og briller, dette utgjør ofte 4-5000 pr år. Laserbehandlingen koster vanligvis mellom 25.000 og 50.000 kroner og satt opp mot de framtidige besparelsene vil dette være lønnsomt i et perspektiv på 5-10 år. Prisene for laserbehandling varierer fra 20.000 kroner til rundt 60.000.

Spare penger i utlandet?

Du betaler mindre for laseroperasjoner i flere land. I enkelte land i Øst-Europa kan besparelsen bli på rundt 50%. Men, legger du til fly- og hotellkostnader samt andre reisekostnader er det ikke sikkert besparelsen tilslutt blir så stor. I tillegg kommer ekstrakostnader om du trenger oppfølging i ettertid.

To behandlingsmetoder – PRK/Lasek og Lasik

Det finnes to behandlingsmetoder. Forskjellen er i hovedsak tykkelsen på laget som fjernes/legges til side for å kunne behandle hornhinnen. Lasik metoden går dypere ned i hornhinnen, Lasek opererer i overflaten på øyet.

Laserbehandlingen går enkelt forklart ut på følgende:

1  Et tynt lag på hornhinnen (hornhinnelokk) fjernes, legges til side, med laser. Dette gjøres for å få nødvendig tilgang til hornhinnen . 2  Hornhinnen behandles med laser. En del av hornhinnevevet fjernes for å redusere brytningsfeilen (krummingen) som har ført til redusert syn. 3  Hornhinnelokket som ble fjernet legges deretter tilbake. Laserbehandling er en trygg metode som gir få smerter og en rask heling.

Hvilken behandlingsmetode passer deg?

Hvilken metode som velges avhenger av flere faktorer. Har du veldig svakt syn (stor brytningsfeil) er Lasik den foretrukne metode. Metoden er teknisk mer komplisert og har noe større risiko enn PRK/Lasek. Hornhinnelokket trenger lengre tid på å gro, noe som gir økt risiko for skader om øyet utsettes for slag i rehabiliteringsperioden. Fordelen er raskere rehabilitering og mindre smerter og etter behandlingen. PRK/Lasek er en ny og skånsom metode.

 


 

You may also like...