Adferdsproblemer

Person with adhd symptoms

Hvordan blir man diagnostisert med ADHD ?

Symptomer og tegn på ADHDADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er en nevrologisk lidelse som påvirker både barn og voksne. Det kan være utfordrende å få riktig diagnose for ADHD da symptomene varierer fra...