Rusmisbruk

Rusmisbruk i arbeidslivet

Hvordan forebygge rusmisbruk i arbeidslivet ?

Tidlig identifisering av risikofaktorerRusmisbruk er et alvorlig problem som kan påvirke både enkeltpersoner og arbeidsplassen negativt. Det er derfor viktig å fokusere på forebyggende tiltak for å identifisere risikofaktorer tidlig. Ved å være oppmerksom...