Long Covid

Kan jeg ha senvirkninger/plager som følge av covid-19?

Kan jeg ha senvirkninger/plager som følge av Covid-19 ?

Ja, det er mulig å oppleve senvirkninger eller plager etter en Covid-19-infeksjon. Disse kan variere fra mild til alvorlig og kan vare i uker eller måneder etter at du har blitt bedre av viruset. Noen mennesker refererer til disse som «Long-Covid». Senvirkningene inkluderer tretthet, pusteproblemer, leddsmerter og kognitive problemer som hukommelsestap og forvirring. Det forskes fortsatt på langtidseffektene av Covid-19 da sykdommen bare har vært kjent siden slutten av 2019.