Psykolog

The Lightning Process (TM) og Din Prosess Du kan nå få kurstilbud i The Lightning Process (TM) hos erfaren psykolog. Som en av to psykologer i landet, tilbyr nå spesialist i klinisk psykologi Rolf M. Løvvang kurs i The Lightning Process (LP). Kurset er ment for deg som vil gå inn i en selvutviklingsprosess, og som vil lære deg metoder som gjør det mulig for deg å leve et bedre liv. Les mer..

Psykoligisenteret i sentrumny 

Psykologkontoret i Sentrum Drevet privatpraksis siden 1985. Bred erfaring og tilleggs-utdanning både innenfor psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, og gestaltterapi. Egen modell for gruppeterapi.

You may also like...