Er jeg deprimert?

Nature

Tegn og symptomer på depresjon, pluss årsaker og botemidler.

Vi går alle gjennom normale følelsesmessige endringer. Tristhet er en normal reaksjon på livets problemer. Men depresjon er mye mer enn bare tristhet. Depresjon er verre enn å føle seg blå eller trist. Depresjon gjør det vanskelig å jobbe, studere, spise, sove og ha det gøy. For noen mennesker er depresjon som å leve i et svart hull. Noen deprimerte har en følelse av undergang. Andre deprimerte mennesker føler seg triste eller livløse, tomme og apatiske. Deprimerte mennesker har sterke vedvarende følelser av at de er utenfor hjelp, ikke har noe håp eller er verdiløse.

You may also like...