Er jeg deprimert?

Tegn og symptomer på depresjon, pluss årsaker og botemidler. Vi går alle gjennom normale følelsesmessige endringer. Tristhet er en normal reaksjon på livets problemer. Men depresjon er mye mer enn bare tristhet. Depresjon er verre enn å føle seg blå eller trist. Depresjon gjør det vanskelig å jobbe, studere, spise,

Les mer