Jeg kan bli deprimert hvis jeg tenker på selvmord

Lonely

Depresjon er en viktig risikofaktor for selvmord. Folk som er deprimerte vil kanskje skade seg selv eller andre. En person som snakker om selvmord trenger øyeblikkelig hjelp. Hvis du er deprimert og tenker på selvmord, snakk med helsepersonell for hjelp, diagnose og behandling. Fortvilelsen og håpløsheten som følger med depresjon, gjør vondt. Hvis du er deprimert, kan du tro at selvmord er den eneste måten å unnslippe smertene.

You may also like...