Personlig trener utendørs

Trening fitness

Personleg trening UTE er meint som eit alternativ til deg som ynskjer å trene i friluft, men samstundes vil ha meir og betre utbytte av tida du nyttar på treninga di. Det finst mange som trenar, og som ynskjer oppfølging, men som ikkje vil trene- eller få rettleiing på eit treningssenter.Bikjoggingartikkel UTE vert skreddersydd til deg der du er, og for di trening. Me gjer ei kartlegging av kva du trenar og korleis du gjennomfører øktene dine, kva dine målsetnader er og korleis du best skal justere kvardagsfaktorarane for å optimalisere utbyttet av treninga. Det beste med heile UTE prinsippet er at me er ute der du trenar! Me følgjer deg opp i forhold til kondisjonstrening, intervalltrening, hurtigheit eller styrke. UTE er me heile året! Mer informasjon finner du her.

You may also like...