Plages du med spenningshodepine?

Akupunktør behandling

Akupunktur gir dokumentert god effekt mot spenningshodepine

Akupunktur har sin opprinnelse i Kina og er en behandlingsform hvor det benyttes tynne nåler soAkupunkturartikkelbildem plasseres i huden på utvalgte steder. Behandlingsformen har lange tradisjoner  både i Norge og resten av verden og effekten mot flere helseplager dokumenteres  stadig bedre.

Hyppige anfall av spenningshodepine rammer som oftest begge sidene av hodet og smertene er av en trykkende eller preserende karakter. Akupunktur for å oppnå en forebyggende effekt  er mest aktuelt for de med hyppige anfall, gjerne daglig eller flere ganger i måneden. Kommer anfallene sjeldnere holder det for de fleste med reseptfrie smertestillende midler.

Færre anfall med akupunktur

Det er gjort mange små og store studier av akupunkturens effekt som forebyggende tiltak  mot spenningshodepinne.  En oppsummering av disse studiene dokumenterer av pasienter som fikk akupunkturbehandling fikk færre anfall.

Over halvparten av pasientene som ble behandlet med akupunktur fikk redusert antall hodepinedager med over 50%. Plages du med hyppige anfall av spenningshodepine er er derfor all grunn til å søke hjelp hos en profesjonell akupunktør, mer informasjon finner du her.

You may also like...