Refleksologi

Refleksologi
cropped view of masseur doing foot massage to adult woman in spa

Blir du syk av maten du spiser? At tarmen er lekk betyr at det er store avstander mellom cellene i tarmveggen. Dette forårsakes ofte av høyt stress over tid eller utstrakt bruk av antibiotika. Ved en slik unormalt stort avstand,  er det muligheter for at sopp, bakterier, parasitter samt ufordøyde proteiner kommer over i blodet. Det neste som skjer er at kroppen opplever dette som fremmedlegemer og ”angriper” ved å produsere antistoffer, dette fører igjen til en immunreaksjon. Les mer..

Sentrum refleksologi Sentrum Refleksologi Kompetansesenter innen komplimentær medisin. Senteret kan tilby en rekke prediagnostiserings verktøy som bl.a.; HRV, EKG, MRT.   Individuell behandlingsmetode.

You may also like...